Nông nghiệp hữu cơ, tự nhiên

Lợi ích của nền nông nghiệp hữu cơ

Lợi ích của nền nông nghiệp hữu cơ

Ngày: 21/08/2020 lúc 11:22AM

Với hiện trạng môi trường ô nhiễm, sức khỏe con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng một phần do canh tác nông nghiệp quá lạm dụng vào hóa chất, thuốc kích ...
Canh tác tự nhiên là gì?

Canh tác tự nhiên là gì?

Ngày: 15/08/2020 lúc 15:55PM

Canh tác tự nhiên hay còn gọi canh tác Fukuoka đang được hưởng ứng như một phần tất yếu và thay thế cho nền nông nghiệp hiện đại luôn phải phụ thuộc v ...